ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಜಗನ್ನಾಥ ರಥೋತ್ಸವ ‘ವಾಮನ ‘ ಎಂದು ಏಕೆ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ

ಜಗನ್ನಾಥ ರಥೋತ್ಸವ !!!

ರಥೇ ತು ವಾಮನಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ||
ಜಗನ್ನಾಥ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಥದ ಮೇಲೆ ವಾಮನ ಅಥವಾ ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು ಕಂಡರೆ , ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು ‘ ವಾಮನ ‘ ಎಂದು ಏಕೆ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು –
12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ –
ಮಧುಸೂದನೋ ವೈಶಾಖೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠೇ ತ್ರವಿಕ್ರಮಃ ಪತಿಃ ।
ಆಷಾಢೇ ವಾಮನಾಧೀಶಃ ಶ್ರಾವಣೇ ಶ್ರೀಧರಃ ಸ್ಮೃತಃ॥
ಭದ್ರವೇ ಹೃಷಿಕೇಶಶ್ಚ ಪದ್ಮನಾಭೋಯಶ್ವಿನಾಧಿಪಃ ।
ದಾಮೋದರಶ್ಚ ಕಾರ್ತಿಕೇ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೇ ಚ ಕೇಶವಃ॥
ಪೌಷೇ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾಘಾಧಿಪಶ್ಚ ಮಾಧವಃ ।

  ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವ

ಫಾಲ್ಗುಣೇ ಗೋವಿನ್ದೋ ಜ್ಞೇಯೋ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚೈತ್ರೇಶ್ವರೋಪಿಚ॥

ಆಷಾಢೇ ವಾಮನಾಧೀಶಃ
ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಯು ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ವಾಮನರೂಪ…
ದೋಲೇ ತು ಡೋಲಗೋವಿಂದಂ,
ಚಾಪೇ ತು ಮಧುಸೂದನಂ |
ರಥೇ ತು ವಾಮನಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ
ಪುನರ್ಜನ್ಮಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ||
ಇದರರ್ಥ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಡೋಲ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡೋಲಗೋವಿಂದನನ್ನು , ಚಾಪದಲ್ಲಿ ಮಧುಸೂದನನನ್ನು (ಭಗವಂತನ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ) ಮತ್ತು ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಥದಲ್ಲಿ ವಾಮನನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ , ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಚಕ್ರದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ .
ಡೋಲಾ ಯಾತ್ರೆಯು ಫಾಲ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಧಿದೇವತೆ ಗೋವಿಂದ , ಚಾಪ ಅಥವಾ ಚಂದನ ಯಾತ್ರೆಯು ವೈಶಾಖದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಸದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಮಧುಸೂದನ , ಮತ್ತು ರಥಯಾತ್ರೆಯು ಆಷಾಢ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ವಾಮನ
ಆದ್ದರಿಂದ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಷ್ಣುವಿನ (ಜಗನ್ನಾಥ) ವಾಮನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ .
“ಹರೇರಾಮ ಹರೇರಾಮ ರಾಮರಾಮ ಹರೇಹರೇ

  ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯೆಂದರೇನು? ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು

ಹರೇಕೃಷ್ಣ ಹರೇಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇಹರೇ”

ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ!
ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೇ….ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರೆಯಬೇಡಿ🙏
!! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು !!
ಅಡ್ಮಿನ್ ಬಳಗ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ಇರಲಿದೆ.ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಶಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು.
ಮೊಬೈಲ್ +919945295560.
ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ ಯುರೋಪ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. WhatsApp:https://chat.whatsapp.com/FqUi1KzYPujLPayVNuTxRR
⬆️ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »