ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಕೊಡೋ ಬೀಜ ಮಂತ್ರಗಳು

ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಕೊಡೋ ಬೀಜ ಮಂತ್ರಗಳು…. (ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಹಿತಿ)

ಅ-ಮೃತ್ಯುಬೀಜ.
ಆ-ಈ-ಆಕರ್ಷಣ ಬೀಜ.
ಇ-ಪುಷ್ಠಿಬೀಜ.
ಉ-ಬಲದಾಯಕ.
ಊ-ಲೂ-ಉಚ್ಚಾಟನ.
ಋ-ಖ-ಸ್ತಂಬನ.
ಋು-ಮೋಹನ.
ಲು-ವಿದ್ವೇಷಣ.
ಎ-ವಶೀಕರಣ.
ಐ-ಪುರುಷವಶೀಕರಣ
ಓ-ಲೋಕವಶೀಕರಣ
ಔ-ರಾಜವಶೀಕರಣ.
ಅಂ-ಪಶುವಶೀಕರಣ.
ಅಃ-ಮೃತ್ಯುನಾಶಕ.
ಕ-ವಿಷಬೀಜ.
ಗ-ಗಣಪತಿ.
ಘ-ಸ್ತಂಬನ,ಮರಣ ಬೀಜ.
ಜ್ಞ-ಅಸುರಿ ಬೀಜ.
ಚ-ಝ-ಚಂದ್ರಬೀಜ.
ಛ-ಮೃತ್ಯುನಾಶಕ.
ಜ-ಬ-ಬ್ರಹ್ಮಬೀಜ.
ಞ-ಮೋಹನ ಬೀಜ.
ಟ-ಕ್ಷೋಬಣ ಬೀಜ.
ಠ-ಚಂದ್ರ ಮತು ಘಾತ ಬೀಜ.
ಡ-ಗರುಡ ಬೀಜ.
ಢ-ಕುಬೇರ ಬೀಜ.
ಣ-ಅಸುರ ಬೀಜ.

ತ-ಇದು ಅಷ್ಟಬೀಜವಾಗಿದೆ,
1.ಗುರುಬೀಜ.
2.ಶಕ್ತಿಬೀಜ. 3.ರಾಮಬೀಜ.
4.ಕಾಮಬೀಜ. 5.ಯೋಗಬೀಜ.6.ತೇಜೋಬೀಜ. 7.ಶಾಂತಿಬೀಜ.
8.ರಕ್ಷ ಬೀಜಗಳಾಗಿದೆ.

  ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಜೆನ್ ಕಥೆ

ಥ-ಯಮಬೀಜ.
ದ-ದುರ್ಗಬೀಜ.
ಧ-ಷ-ಸೂರ್ಯಬೀಜ.
ನ-ಜ್ವರನಾಶಕ ಬೀಜ.
ಪ-ವ-ವರುಣ ಬೀಜ.
ಫ-ವಿಷ್ಣುಬೀಜ.
ಭ-ಭದ್ರಕಾಳಿ ಬೀಜ.
ಮ- ರುದ್ರ ಬೀಜ.
ಯ-ವಾಯು ಬೀಜ.
ರ-ಅಗ್ನಿ ಬೀಜ.
ಲ-ಇಂದ್ರ ಬೀಜ.
ಶ-ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೀಜ.
ಸ-ವಾಣಿ ಬೀಜ.
ಹ-ಆಕಾಶ ಬೀಜ.
ಕ್ಷ-ಪೃಥ್ವಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಬೀಜಮಂತ್ರಗಳೆ ಗುಣಪಾಠವು.

ಇವನ್ನರಿಯದೆ ಯಾರು ಸಾದಕನಾಗಲಿ, ಮಾಂತ್ರಿಕನಾಗಲಿ ಆಗೋಕೆ ಸಾದ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜಪಿಸಿ ಸಿದ್ದಿಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಂತ್ರಿಕನು ಆಗಬಹುದು ಮಂತ್ರಕರ್ತನು ಆಗಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »