ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ವಿಷ್ಣುಶತನಾಮ ಅಥ೯ ಸಹಿತ

ನಿತ್ಯಸತ್ಯ ವಿಷ್ಣುಶತನಾಮ ಅಥ೯ ಸಹಿತ…
❗ಸಾರಾಂಶ ↬ ವಿಷ್ಣು ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಹಾನ್ ಋಷಿ ವೇದ ವ್ಯಾಸರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

❗ವಿಷ್ಣು ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವು ಬಹಳ ದೈವಿಕ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಹಾನ್ ಋಷಿ ವೇದ ವ್ಯಾಸರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

❗ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

❗ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಈ ಅನಂತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ರೂಪದ ರಕ್ಷಕ, ವಾದ್ಯವೃಂದ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ. ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ “ಸಂರಕ್ಷಕ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ದೈವತ್ವದ ತ್ರಿವಳಿ ದೇವತೆಯಾಗಿದೆ.

❗ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣುವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅಂತಿಮ ಜೀವಿ.

❗ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದೊಳಗಿನ ಅವತಾರ (ಅಥವಾ ಅವತಾರ) ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಹಿಂದೂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೊಳಗಿನ ದೇವರ ರಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಪೋಷಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

❗ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇಳಿಯುತ್ತವೆ.

❗ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ)
॥ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

❗ವಾಸುದೇವಂ ಹೃಷೀಕೇಶಂ ವಾಮನಂ ಜಲಶಾಯಿನಮ್ ।
ಜನಾರ್ದನಂ ಹರಿಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀವಕ್ಷಂ ಗರುಡಧ್ವಜಮ್ ॥ 1 ॥

❗ವಾರಾಹಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ನೃಸಿಂಹಂ ನರಕಾಂತಕಮ್ ।
ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಶಾಶ್ವತಂ ವಿಷ್ಣುಮನಂತಮಜಮವ್ಯಯಮ್ ॥ 2 ॥

❗ನಾರಾಯಣಂ ಗದಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಗೋವಿಂದಂ ಕೀರ್ತಿಭಾಜನಮ್ ।
ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರಂ ದೇವಂ ಭೂಧರಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ ॥ 3 ॥

❗ವೇತ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞಪುರುಷಂ ಯಜ್ಞೇಶಂ ಯಜ್ಞವಾಹನಮ್ ।
ಚಕ್ರಪಾಣಿಂ ಗದಾಪಾಣಿಂ ಶಂಖಪಾಣಿಂ ನರೋತ್ತಮಮ್ ॥ 4 ॥

❗ವೈಕುಂಠಂ ದುಷ್ಟದಮನಂ ಭೂಗರ್ಭಂ ಪೀತವಾಸಸಮ್ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಂ ನಂದಕೇಶ್ವರಮ್ ॥ 5 ॥

❗ರಾಮಂ ರಾಮಂ ಹಯಗ್ರೀವಂ ಭೀಮಂ ರಽಉದ್ರಂ ಭವೋದ್ಭವಮ್ ।
ಶ್ರೀಪತಿಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಶ್ರೀಶಂ ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಾಯುಧಮ್ ॥ 6 ॥

❗ದಾಮೋದರಂ ದಮೋಪೇತಂ ಕೇಶವಂ ಕೇಶಿಸೂದನಮ್ ।
ವರೇಣ್ಯಂ ವರದಂ ವಿಷ್ಣುಮಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಜಮ್ ॥ 7 ॥

❗ಹಿರಣ್ಯರೇತಸಂ ದೀಪ್ತಂ ಪುರಾಣಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ ।
ಸಕಲಂ ನಿಷ್ಕಲಂ ಶುದ್ಧಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಗುಣಶಾಶ್ವತಮ್ ॥ 8 ॥

❗ಹಿರಣ್ಯತನುಸಂಕಾಶಂ ಸೂರ್ಯಾಯುತಸಮಪ್ರಭಮ್ ।
ಮೇಘಶ್ಯಾಮಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಕುಶಲಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಮ್ ॥ 9 ॥

  ಮಂತ್ರ ಜಪ ಶಕ್ತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

❗ಜ್ಯೋತೀರೂಪಮರೂಪಂ ಚ ಸ್ವರೂಪಂ ರೂಪಸಂಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸರ್ವರೂಪಸ್ಥಂ ಸರ್ವೇಶಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಮ್ ॥ 10 ॥

❗ಜ್ಞಾನಂ ಕೂಟಸ್ಥಮಚಲಂ ಜ್ಞ್ಹಾನದಂ ಪರಮಂ ಪ್ರಭುಮ್ ।
ಯೋಗೀಶಂ ಯೋಗನಿಷ್ಣಾತಂ ಯೋಗಿಸಂಯೋಗರೂಪಿಣಮ್ ॥ 11 ॥

❗ಈಶ್ವರಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ವಂದೇ ಭೂತಮಯಂ ಪ್ರಭುಮ್ ।
ಇತಿ ನಾಮಶತಂ ದಿವ್ಯಂ ವೈಷ್ಣವಂ ಖಲು ಪಾಪಹಮ್ ॥ 12 ॥

❗ವ್ಯಾಸೇನ ಕಥಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸ ಭವೇದ್ ವೈಷ್ಣವೋ ನರಃ ॥ 13 ॥

❗ಸರ್ವಪಾಪವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಚಾಂದ್ರಾಯಣಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕನ್ಯಾದಾನಶತಾನಿ ಚ ॥ 14 ॥

❗ಗವಾಂ ಲಕ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಿ ಮುಕ್ತಿಭಾಗೀ ಭವೇನ್ನರಃ ।
ಅಶ್ವಮೇಧಾಯುತಂ ಪುಣ್ಯಂ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ ॥ 15 ॥

♦️ಅಥ೯ ಸಹಿತ❗

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

♦️ವಿಷ್ಣುಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಅರ್ಥ
ವಿಷ್ಣುಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ.

♦️ವಾಸುದೇವಂ ಹೃಷೀಕೇಶಂ ವಾಮನಂ ಜಲಶಾಯಿನಂ l
ಜನಾರ್ದನಂ ಹರಿಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀವಕ್ಷಂ ಕೃಶಂ |

🌿ವಾಸುದೇವಂ, ಹೃಷಿಕೇಶಂ, ವಾಮನಂ, ಜಲಸಾಯಂ, ಜನಾರ್ದನಂ, ಹರಿಂ
, ಕೃಷ್ಣಂ, ಶ್ರೀಪಕ್ಷಂ, ಗರುಡ ದ್ವಜಂ 1

❗ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವವನು, ತನ್ನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವನು,
ಕುಬ್ಜನು, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವವನು,
ಕೆಟ್ಟ ಜನರನ್ನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವವನು, ಸಾವು ಮತ್ತು ಜನ್ಮವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನು,
ಕಪ್ಪು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಡೆ
ಇರುವವನು ತನ್ನ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿ ಗರುಡನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

♦️ವಾರಾಹಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ನೃಸಿಂಹಂ ನರಕಾಂತಕಮ್ l
ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಶಾಶ್ವತಂ ವಿಷ್ಣುಮನನ್ತಮಜಮ್ವಲ್ಲ

🌿ವರಾಹಂ. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ , ನೃಸಿಂಹಂ ,
ನರಕಂಠಕಂ, ಅವ್ಯಕ್ತಂ, ಶಾಶ್ವತಂ, ವಿಷ್ಣುಂ, ಅನಂತಂ, ಅವ್ಯಯಮ್. 2

❗ವರಾಹ, ಕಮಲದಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು,
ನರಸಿಂಹ, ನರಕವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವವನು,
ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದವನು, ಶಾಶ್ವತ,
ವಿಷ್ಣು, ಯಾರು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ, ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದವನು,

♦️ನಾರಾಯಣಂ ಗದಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಗೋವಿಂದಂ ಕೀರ್ತಿಭಾಜನಂ l
ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರಂ ಭವಂ ಭರವನಂ

🌿ನಾರಾಯಣಂ, ಗದಾಾಧ್ಯಕ್ಷಂ, ಗೋವಿಂದಂ, ಕೀರ್ತಿ ಭಜನಂ,
ಗೋವರ್ಧನ ಧರಂ, ದೇವಂ, ಭೂಧರಂ, ಭುವನೇಶ್ವರನ್. 3

❗ನೀರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಗದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತನು,
ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು, ಕೀರ್ತಿಯುಳ್ಳವನು.
ಭಗವಂತನು, ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿದವನು
, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದವನು, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಧಿಪತಿ,

♦️ವೆತ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞಪುರುಷಂ ಯಜ್ಞೇಷಂ ಯಜ್ಞವಾಹಕಮ್ l
ಚಕ್ರಪಾಣಿಂ ಗದಾಪಾಣಿಂ ಶಂಖಂತಾಂ

🌿ವೇತಾರಂ, ಯಜ್ಞ ಪುರುಷಂ, ಯಜ್ಞೇಸಂ, ಯಜ್ಞ ವಹಕಂ,
ಚಕ್ರಪಾಣಿ, ಗಧಾಪಾಣಿಂ, ಸಂಖಪಾಣಿಂ, ನರೋತ್ತಮಮ್, 4

❗ಋಷಿಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾದವನು, ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವವನು, ಯಜ್ಞದ ಅಧಿಪತಿಯಾದವನು, ಯಜ್ಞದ ವಾಹನನಾದವನು,
ಚಕ್ರವನ್ನು
ಹಿಡಿದವನು, ಗದೆ ಹಿಡಿದವನು,
ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡಿದವನು, ಅವನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು

  ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವ

♦️ವೈಕುಂಠಂ ದುಷ್ಟದಮನಂ ಭೂಗರ್ಭಂ ಪೀತವಾಸಸಂ l
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಂ ತ್ರಮಂತಂ

🌿ವೈಕುಂಠಂ, ದುಷ್ಟ ಧಮನಂ,, ಭೂಗರ್ಭಂ, ಪೀಠ ವಾಸಸಂ,
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ್, ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಂ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಂ, ನಂದಕೇಶ್ವರಂ, ೫

❗ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನು, ಕೆಟ್ಟ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವನು,
ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದವನು, ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು
ಧರಿಸಿದವನು, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನು, ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದವನು,
ಅವನು ಪವಿತ್ರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು, ಅವನು ಯಾದವರ ಭಗವಂತ ಯಾರು
, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವ ರೂಪ.

♦️ರಾಮಂ ರಾಮಂ ಹಯಗ್ರೀವಂ ಭೀಮಂ ರೌದ್ರಂ ಭವೋದ್ಭವಂ l
ಶ್ರೀಪತಿಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಶ್ರೀಶಂಗಳಂ ಮಂಗಲಂ

🌿ರಾಮಂ, ರಾಮಂ ಹಯಗ್ರೀವಂ, ಭೀಮಂ, ರೌದ್ರಂ, ಭಾವೋತ್ಭವಂ,
ಶ್ರೀಪತಿಂ, ಶ್ರೀಧರಂ, ಶ್ರೀಸಂ, ಮಂಗಳಂ, ಮಂಗಳಾಯುಧಂ, ೬

❗ಅವನೇ ಶ್ರೀರಾಮ, ಪರಶು ರಾಮ, ಹಯಗ್ರೀವ, ಸ್ಥೂಲ, ಕ್ರೋಧ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ
ಮೊದಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದವನು
, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತ್ನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತವನು, ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಧಿಪತಿ,
ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವನು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು,

♦️ದಾಮೋದರಂ ದಮೋಪೇತಂ ಕೇಶವಂ ಕೇಶಿಸೂದನಂ l
ವರೇಣ್ಯಂ ವರದಂ ವಿಷ್ಣುಮಾನನಂದಂ ವಸುಮ ದೇವಜಂ

🌿ಧಮೋಧರಂ, ಧಮೋಪೇತಂ, ಕೇಶವಂ, ಕೇಶಿ ಸೂಧನಂ, ವರೇಣ್ಯಂ,
ವರದಂ, ವಿಷ್ಣುಮಾನಂದಂ, ವಾಸುದೇವಜಂ, ೭

❗ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಬಂಧವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವವನು,
ಸುಂದರವಾದ ಕೂದಲುಳ್ಳವನು, ಅಸುರ ಕೇಶಿಯನ್ನು ಕೊಂದವನು,
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದವನು, ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನು,
ವಿಷ್ಣು, ಯಾರು ಸಂತೋಷ, ಅವನು ವಾಸುದೇವನ ಮಗ,

♦️ಹಿರಣ್ಯರೇತಸಂ ದೀಪ್ತಂ ಪುರಾಣಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ l
ಸಕಲಂ ನಿಷ್ಕಲಂ ಶುದ್ಧಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಗತಂ |

🌿ಹಿರಣ್ಯರೇತಸಂ, ದೀಪ್ತಂ, ಪುರಾಣಂ, ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ,
ಸಕಲಂ, ನಿಷ್ಕಲಂ, ಶುದ್ಧಂ, ನಿರ್ಗುಣಂ, ಗುಣ ಶಾಶ್ವತಂ, ೮

❗ಸುವರ್ಣ ಪುರುಷತ್ವವುಳ್ಳವನು, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಾಡುವವನು, ಪುರಾತನವನು,
ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿರುವವನು, ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದವನು,
ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಯಾವುದೇ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದವನು, ಹೊಂದಿರುವವನು ಸ್ಥಿರ ಪಾತ್ರಗಳು,

♦️ಹಿರಣ್ಯತನುಸಂಕಾಶಂ ಸೂರ್ಯಾಯುತಸಮಪ್ರಭಮ್
ಲ್ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಕುಶಲಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಂ

🌿ಹಿರಣ್ಯ ತಾನು ಸಂಕಾಸಂ, ಸೂರ್ಯಾಯತ ಸಮ ಪ್ರಭಾಂ,
ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಂ, ಚತುರ್ ಬಹುಮ್, ಕುಸಲಂ, ಕಮಲೇಕ್ಷಣಂ, ೯

❗ಬಂಗಾರದಂತಹ ದೇಹವುಳ್ಳವನು, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವವನು,
ಮೋಡದಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವವನು, ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು,
ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವವನು, ಕಮಲದಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು,

♦️ಜ್ಯೋತಿರೂಪಮರೂಪಂ ಚ ಸ್ವರೂಪಂ ರೂಪಸಂಸ್ಥಿತಂ l
ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸರ್ವರೂಪಸ್ಥಂ ಸರ್ವೇಶಂ ಸರ್ವಂ|

🌿ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ , ರೂಪಂಚ, ಸ್ವರೂಪಂ,
ರೂಪ ಸಂಸ್ಥಿತಂ, ಸರ್ವಜ್ಞಂ, ಸರ್ವ ರೂಪಸ್ಥಂ, ಸರ್ವೇಶಂ, ಸರ್ವತೋಮುಖಂ, ೧೦

❗ಜ್ವಾಲೆಯಂತಿರುವವನು, ಆಕಾರವಿಲ್ಲದವನು,
ರೂಪವುಳ್ಳವನು, ಉತ್ತಮ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು,
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವವನು, ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವವನು
, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು, ಅವನು ನೋಡುವವನು. ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ,

  ದೀಪಾವಳಿ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ ಯಾಕೆ , ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ?

♦️ಜ್ಞಾನಂ ಕೂಟಸ್ಥಮಚಲಂ ಜ್ಞಾನದಂ ಪರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ಯೋಗೀಶಂ
ಯೋಗನಿಷ್ಣತಂ ಯೋಗಂ

🌿ಜ್ಞಾನಂ ಕೂಟಸ್ಥಂ, ಅಚಲಂ ಜ್ಞಾನದಂ, ಪರಮಂ, ಪ್ರಭುಂ,
ಯೋಗೀಸಂ, ಯೋಗ ನಿಷ್ನಾಥಂ, ಯೋಗಿನಂ, ಯೋಗ ರೂಪಿಣಂ, ೧೧

❗ವಿವೇಕವುಳ್ಳವನು, ಸ್ಥಿರನು, ಸ್ಥಿರನು,
ವಿವೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿರುವವನು, ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನು,
ಅವನು ಭಗವಂತನು, ಅವನು ಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು, ಅವನು ಯೋಗದ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಭು. ,
ಅವನು ಯೋಗಿ, ಅವನು ಯೋಗದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ,

♦️ಈಶ್ವರಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ವಂದೇ ಭೂತಮಯಂ ಪ್ರಭುಂ l
ಇತಿ ನಾಮಶತಂ ದಿವ್ಯಂ ವೈಷ್ಣವಂ ಪಲ್ಲಂ |

🌿ಈಶ್ವರಂ ಸರ್ವ ಭೂತಾನಂ , ವಂದೇ ಭೂತ ಮಯಂ ಪ್ರಭುಂ,
ಇತಿ ನಾಮ ಸತಂ ದಿವ್ಯಂ ವೈಷ್ಣವಂ ಖಲು ಪಾಪಕಂ, ೧೨

❗ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ದೇವರಾಗಿರುವವನು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು,
ವಿಶೇಷ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನೂರು ನಾಮಗಳು.

♦️ವಿಷ್ಣು ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ವ್ಯಾಸೇನ್ ಕಥಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಂ l
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸ ಭವೇದ್ವೈಷ್ಣವೋ ll

🌿ವ್ಯಾಸೇನ ಖದಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಶನಮ್,
ಯಾ ಪದೇತ್ ಪ್ರಥರ್ ಉತ್ಥಾಯ , ಸ ಭವೇದ್ ವೈಷ್ಣವೋ ನರ. 13

❗ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಓದಿದರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪುರುಷನಾಗುತ್ತಾನೆ.

♦️सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् l
चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च ll
गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः l
अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः ll

♦️ಸರ್ವ ಪಾಪ ವಿಸುಧಾತ್ಮಾ , ವಿಷ್ಣು ಸಾಯುಜಂ ಆಪ್ನುಯಾತ್,
ಚಂದ್ರಾಯಣ ಸಹಸ್ರಾಣಿ , ಕನ್ಯಾ ಧನ ಸತಾನಿ ಚ, 14

🌿ಗವಾಂ ಲಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ, ಮುಕ್ತಿ ಭಾಗಿ ಭವೇನ್ ನರ,
ಅಶ್ವಮೇಧಯುತಂ ಪುಣ್ಯಂ, ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವ. 15

❗ಆತನು ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗುವನು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವನು,
ಅವನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಚಂದ್ರಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು,
ಮತ್ತು ಅವನು ನೂರು ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಫಲವನ್ನು ಅವನು ಪಡೆಯುವನು,
ಅವನು ನೂರಾರು ಲಕ್ಷ ಗೋವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ,
ಮತ್ತು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಸಂಗ್ರಹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »