ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

“ಹೌಂದೇರಾಯನವಾಲ್ಗಸಂಧಿ ” ತುಳಸೀ ಕುಣಿತ

ಹೌಂದೇರಾಯನ ಕುಣಿತವು ಮೂಲತಃ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವತಾರಾಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನೃತ್ಯಾರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧ.
ಕುಂದಾಪುರ, ಅಂಪಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನಂದೂರಾಯನೆಂಬ ಒರ್ವ ದೊರೆಯ ಭಂಡಾರವೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಆತನ ಮಂತ್ರಿ ಹೌಂದೇರಾಯನು ಪುನಃ ತುಂಬಿಸಿಕೊಟ್ಟನೆಂಬ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಂಬುವ ಕುಣಿತವಾಗಿ ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿದೆ.

“ಹೌಂದೇರಾಯನವಾಲ್ಗಸಂಧಿ ” ತುಳಸೀ ಕುಣಿತ

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…

ಹೋಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… ||

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ…

ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿ ವಾಲ್ಗುವೇ…

  ಜನವರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ?

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |

ದೇವ ದೇವತೆಗೆ ವಾಲ್ಗುವೇ..

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |
ಧನಿಗಳಿಗೆ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |

ಧನಿಗಳ ಮನಿಗೆ ಹೊದ್ನಲ್ಲೇ…

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |

ತಾಯಿ ತುಳ್ಸೀ ಪೂಜಿಗೇ

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |

ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲಾ…

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |

ಏನೋ ಬಂದೆ ಒಕ್ಕಲೇ ??

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |

ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನದಂದೂ

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |

  ಅರಳಿಮರವೇಕೆ ಬಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ?

ಸ್ವಾಮೀ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |

ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |

ಧನಿಗಳ ತಾಯಿ ಕರದ್ರಲ್ಲಾ

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |

ಒಕ್ಕಲು ಮಗ ಬಂದ್ನಲ್ಲಾ..

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |

ಅಂವ್ನಿಗೆ ದವಸ ಕೊಡಬೇಕು

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |

ತಾಯೀಲಕ್ಷ್ಮೀಬಂದ್ರಲ್ಲಾ..

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… ||

ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ರಲ್ಲಾ..

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |

ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನದಂದು

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |

  ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು ?

ಸ್ವಾಮೀಪೂಜೆಇಟ್ಕೊಂಡು

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |

ಧನಿಗಳನ್ನಾವು ಕರಸ್ಕೊಂಡೂ

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |

ಪೂಜೇನ್ನಾವು ಮಾಡ್ದುವಲ್ಲಾ

ಹೌಂದರಾಯನ ವಾಲ್ಗುವೇ…
ಹೋ ಹೋ ವಾಲ್ಗುವೇ… |
ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಾಮ ಗೋವಿಂದೋ.. ಗೋವಿಂದೋ..


-ಸಂಗ್ರಹ : ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ. ಕಟೀಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »