ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಸ್ ಸಿ ಜಾತಿಯ M.Phil ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು – FINANCIAL ASSISTANCE TO SC caste M.Phil STUDENTS IN KARNATAKA.


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಎಸ್ಸಿ


12000 ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆವರ್ಷಕ್ಕೆ 8000 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://sw.kar.nic.in/edn_files/ednSchemes17.htm

https://sw.kar.nic.in/

https://ssp.karnataka.gov.in/

ರಾಜ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆ – State Post Matric Scholarship Scheme


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಎಸ್ಸಿ


12000 ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆವರ್ಷಕ್ಕೆ 500 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://sw.kar.nic.in/edn_files/ednSchemes13.htm

https://sw.kar.nic.in/

https://ssp.karnataka.gov.in/

ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು – Financial Assistance to students selected by foreign universities


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಎಸ್ಸಿ


12000 ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆ


60% ಮತ್ತು ಮೇಲಿನದು;
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ


ಪ್ರಯಾಣ ಶುಲ್ಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ಶುಲ್ಕ, ಇತರ ಕಡ್ಡಾಯ ಶುಲ್ಕ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ / ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರ್ಚು, ಲೇಖನಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಖರ್ಚು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://sw.kar.nic.in/foreignstudies/

https://sw.kar.nic.in/edn_files/ednSchemes21.htm

https://sw.kar.nic.in/foreignstudies/WebPages/newScheme.aspx

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ – National Means cum Merit Scholarship for Minorities


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ


2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆ

  ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಮಾಹಿತಿ


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು / ಯು.ಟಿ. ಆಡಳಿತಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆ


ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25000 ರೂ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30000 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://www.minorityaffairs.gov.in/SCHEMES/PERFORMANCE/Scholarship-Schemes/merit-cum-means-scholarship-scheme

https://scholarships.gov.in/

http://www.minorityaffairs.gov.in

ಎನ್ ಟಿಎಸ್ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ – NTSE Scholarship


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು
ಎನ್ ಟಿಎಸ್ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆ


ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24000 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://www.ncert.nic.in/programmes/talent_exam/index_talent.html

http://ncert.nic.in/ntse/login.aspx

http://www.ncert.nic.in

ಅಂಗವಿಕಲ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – National Scholarship for Persons with Disabilities


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಅಂಗವಿಕಲ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ


1.8 ಲಕ್ಷ ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ : ರೂ. 10,000 / ವರ್ಷಕ್ಕೆ & ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ 8,400
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12,000 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://www.nhfdc.nic.in/scholarship_NF.html

http://www.nhfdc.nic.in/Main_loginNF.aspx

http://www.nhfdc.nic.in

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Post-matric Scholarship for Minorities


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು


2 ಲಕ್ಷ ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆ


50%


ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6350 ರೂ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8100 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://minorityaffairs.gov.in/SCHEMES/PERFORMANCE/Scholarship-Schemes/post-matric-scholarship-scheme

https://scholarships.gov.in/

http://minorityaffairs.gov.in

ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Post-matric Scholarship for Other Backward Castes


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು

  ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೋಹ - ಒಂದು ಝೆನ್ ಕಥೆ


ಒಬಿಸಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ


50000 ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ , ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡ್ಡಾಯ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1900 ರೂ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4250 ರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://www.socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/4?mid=32549

https://scholarships.gov.in/

http://socialjustice.nic.in/

ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Post-matric Scholarship for SC / ST


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ


1 ಲಕ್ಷ ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ , ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡ್ಡಾಯ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3300 ರೂ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5100 ರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://www.socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/25?mid=24541

https://scholarships.gov.in/

http://socialjustice.nic.in/

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Top Class Education Scholarship for SC / ST


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ


2 ಲಕ್ಷ ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ : ರೂ. 3.72 ಲಕ್ಷ / ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತು 75,000 / ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಡೆಗೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/27?mid=24541

https://scholarships.gov.in/

http://socialjustice.nic.in/

ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ಗಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೆಲೋಶಿಪ್ – Rajiv Gandhi National Fellowship for SC / ST


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

  I ಪಿ ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಮಾಹಿತಿ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು
ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ


96000 ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://www.ugc.ac.in/rgnf/default.aspx

https://www.ugc.ac.in/rgnf/close.aspx

https://www.ugc.ac.in/rgnf/Downloads/RGNF_HELP.pdf

ಜಿಂದಾಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Jindal Foundation Scholarships


ಎನ್ ಜಿ ಓ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು
ಹುಡುಗರು – 70% ಹುಡುಗಿಯರು – 65%


ವರ್ಷಕ್ಕೆ 14400 ರೂ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9600 ರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://www.sitaramjindalfoundation.org/scholarships-for-students-in-bangalore.php

https://www.sitaramjindalfoundation.org/

https://www.sitaramjindalfoundation.org/assets/images/file/application_annexure_form.pdf

ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ – FAIR AND LOVELY SCHOLARSHIP


ಎನ್ ಜಿ ಓ


ಹುಡುಗಿಯರುವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ 25,000 ರಿಂದ ರೂ 50,000 ವರೆಗೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://www.fairandlovelyfoundation.in/scholarship

https://www.fairandlovelyfoundation.in/register

ವಿದ್ಯಾಧನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – Vidyadhan Scholarship Program


ಎನ್ ಜಿ ಓ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರುವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ 30,000

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://www.vidyadhan.org/apply

https://www.vidyadhan.org/register/student

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »

You cannot copy content of this page