ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಗಾದೆ – ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು

ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು – ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ – “ಹಾಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸು” ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಡ.

ಒಬ್ಬರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಈ ಗಾದೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ನಂತರ ಬಹಳ ಚಡಪಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಒಬ್ಬರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಈ ಗಾದೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ಗಾದೆಯ ಮೂಲಾರ್ಥ. ಈ ಗಾದೆ ಮಾತು ಜೀವನದ ಇತಿಮಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧ ಹೇಳುವಂತೆ ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ; ಆಸೆಯ ನಾಶವೇ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ,ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಮಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಬಾಳು ಎಂಬುದು ಮೇಲಿನ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ.

  ಜಟ್ಟಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರು ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ - ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ

gaade – haasige iddastu kaalu chachu literal Meaning of this proverb is – “Stretch your legs only as much as the mattress allows you to” means don’t cross the limit of your own on any topic in your life.

9 thoughts on “ಗಾದೆ – ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »