ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹಕ್ಕಿ

ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಯೆಂದರೆ, ರಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತೆನಾಲಿ ರಾಮನು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟನು.
ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವ ರಾಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಕೋಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಿಚಿತ್ರ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು.

ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ಮಹಾರಾಜ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಈ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿಳಿಯಂತೆ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲದು. ಇದು ನವಿಲಿನಂತೆ ವರ್ಣಮಯವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಹಾಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾರಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.

ರಾಜ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, “ಹೌದು, ಈ ಹಕ್ಕಿ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ವರ್ಣಮಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ”

  ಬದಲಾವಣೆ - change - ಝೆನ್ ಕಥೆ

ರಾಜನು 50 ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಫೌಲರ್‌ಗೆ ನೀಡಿದನು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದನು. ನಂತರ ತೆನಾಲಿ ರಾಮನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದ್ದು ಹೇಳಿದನು, “ಮಹಾರಾಜ, ಈ ಹಕ್ಕಿಯು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನಂತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.”

ತೆನಾಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಫೌಲರ್ ಹೆದರಿದನು ಮತ್ತು ರಾಜನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು, ‘ಮಹಾರಾಜ, ನಾನು ಬಡ ಕೋಳಿ. ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವುದು ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆಯೇ? ‘

  ಅಮ್ಮ ಮಗ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಹಾರಾಜರು, ತೆನಾಲಿ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಅಸಂತೋಷಗೊಂಡರು, “ತೆನಾಲಿ ರಾಮ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದೇ?

ತೆನಾಲಿ ರಾಮನು ಹೇಳಿದನು, “ನನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.” ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ತೆನಾಲಿ ರಾಮನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಹಕ್ಕಿ ಪಂಜರದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟನು. ಹಕ್ಕಿ ಒದ್ದೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಸ್ಥಾನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಹಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಬಣ್ಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ರಾಜನು ತೆನಾಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.

ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಹೇಳಿದರು, “ಮಹಾರಾಜ, ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲ ಕಾಡು ಪಾರಿವಾಳ”
ರಾಜ ಕೇಳಿದ, “ಆದರೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಈ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು?”

  ಕೃಷ್ಣಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದ ರೋಮಾಂಚಕ ಕಥೆ

ತೆನಾಲಿ ರಾಮನು ಹೇಳಿದನು, “ನಿಮ್ಮ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ಫೌಲರ್‌ನ ಬಣ್ಣದ ಉಗುರುಗಳಿಂದ. ಹಕ್ಕಿಯ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಗುರುಗಳ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಫೌಲರ್ ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಸೈನಿಕರು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದರು.

ರಾಜನು ಅವನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಬಹುಮಾನವು 50 ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತೆನಾಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ನೀಡಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »