ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಸಂತೋಷದ ಧ್ವನಿ – ಝೆನ್ ಕಥೆ

ಬಾಂಕೆಯಿ ಅವರು ತೀರಿಹೋದ ನಂತರ, ಝೆನ್ ಗುರುಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುರುಡನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು:

“ನಾನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದೇನೆಯಾದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾನು ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಸೂಯೆಯ ರಹಸ್ಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬರ ಸಂತಾಪದ ಧ್ವನಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಳಿದಿದೆ.

  ಬಾಬಾಪುರದ ರಾಮಲೀಲಾ ರಹಸ್ಯ - ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಕಥೆ

“ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಂಕಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಕೂಡ , ಕೇವಲ ದುಃಖದ ಧ್ವನಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »