ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಬುದ್ಧಿವಂತ ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ

ವಿಜಯನಗ್ರಾಮ್ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ನೀಲಕೇತು ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವ ರಾಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದನು. ಅವನ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವಲುಗಾರರು ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಜನು ನೀಲಕೇಟುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದನು.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರು. ಅವನು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದನು- “ಮಹಾರಾಜ, ನಾನು ನೀಲಕೇತು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ.

ರಾಜನು ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ರಾಯಲ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದನು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು- “ಮಹಾರಾಜ! ಸುಂದರವಾದ ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಣಿಯರು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಬಲ್ಲೆ.
ನೀಲಕೇತು ಕೇಳಿದ ರಾಜನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿದನು – “ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?”

  ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೋಹ - ಒಂದು ಝೆನ್ ಕಥೆ

ಅವನು ರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣದೇವನನ್ನು ಕೊಳದ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಣಿಯರನ್ನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಕರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನೀಲಕೇತುವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ರಾಜನು ರಾತ್ರಿ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಳದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು.
ಹಳೆಯ ಕೋಟೆಯ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಳದ ದಂಡೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ನೀಲಕೇತು ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಹೇಳಿದನು- “ಮಹಾರಾಜ! ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಣಿಯರು ಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ”
ರಾಜನು ತನ್ನ ಕುದುರೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ನೀಲಕೇತು ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜನಿಗೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ನೋಡಿ, ರಾಜನ ಸೈನ್ಯವು ನೀಲಕೇಟುವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿತು.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ರಾಜ ಕೇಳಿದ – “ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ?”
ನಂತರ ತೆನಾಲಿರಾಮ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದನು – “ಮಹಾರಾಜ! ನಾನು ಹೇಳಲಿ? “

  ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರಜಾಕೀಯ

ಬುದ್ಧಿವಂತ ತೆನಾಲಿರಾಮನು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು- ಈ ನೀಲಕೇತು ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೀಲಕೇತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ರಾಜ ತೆನಾಲಿರಾಮನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು “ತೆನಾಲಿರಾಮ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು?”

ತೆನಾಲಿರಾಮ ರಾಜನಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದನು – “ಮಹಾರಾಜ, ನೀಲಕೇತು ನಿನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ನಂತರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನನ್ನ ಒಡನಾಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಕೇತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವ ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »