ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಹೂವಿನ ಹೂದಾನಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ

ಇದು ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಹೂವಿನ ಹೂದಾನಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ. ಕಥೆಯು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಕೋಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವಿಜಯನಗರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜರು ಕೂಡ ರಾಜನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಂತೆ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ರಾಜನು ಅನೇಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದನು. ಎಲ್ಲಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜನು ವರ್ಣರಂಜಿತ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣದ ಹೂದಾನಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ರಾಜನು ಆ ಹೂದಾನಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಆ ಹೂದಾನಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸೇವಕನನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡನು. ಸೇವಕ ರಾಮಯ್ಯ ಆ ಹೂದಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾದರೆ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಹೂದಾನಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಒಂದು ದಿನ ರಾಮಯ್ಯ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆ ಹೂದಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಹೂವಿನ ಹೂದಾನಿ ಉದುರಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದುಹೋಯಿತು. ರಾಜನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ರಾಮಯ್ಯನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಅವನು ಕೇಳಿದನು. ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ತೆನಾಲಿ ರಾಮನು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ರಾಜ, ಹೂದಾನಿ ಮುರಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಬಹುದು? ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. “
ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನು ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ತೆನಾಲಿರಾಮ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಾಜನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ತೆನಾಲಿರಾಮ ರಾಮಯ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. “

  ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮೂರೂವರೆ ನಿಮಿಷದ ಸಲಹೆ

ರಾಮಯ್ಯ ತೆನಾಲಿರಾಮನ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ, “ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನೂ ಇದ್ದನು. ಆದರೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವ ಮುನ್ನ, ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಆಗ ರಾಮಯ್ಯ, “ಉಳಿದ ಮೂರು ಹೂವಿನ ಹೂದಾನಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾಮಯ್ಯನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯಂತೆ, ರಾಜನು ಆ ಮೂರು ಹೂದಾನಿಗಳನ್ನು ತರಲು ಆದೇಶಿಸಿದನು.

ಈಗ ರಾಮಯ್ಯನ ಮುಂದೆ ಹೂದಾನಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಹೂವಿನ ಹೂದಾನಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದನು. ರಾಮಯ್ಯ ಹೂವಿನ ಹೂದಾನಿ ಒಡೆದ ಕ್ಷಣ, ರಾಜನು ಕೋಪದಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು “ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ನೀವು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮುರಿದಿದ್ದೀರಿ? ” ರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು, “ನನ್ನ ಮಹನೀಯರೇ, ಇಂದು ಹೂದಾನಿ ಮುರಿದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಮೂವರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯಾದಾಗ, ಇನ್ನೂ ಮೂವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮೂರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೂದಾನಿ ಮಾನವರ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಬಾಳುವಂತಿಲ್ಲ. “

  ಅಪರಾ / ಅಚಲ ಏಕಾದಶಿ ಮಹತ್ವ

ರಾಮಯ್ಯನ ಕೋಪವನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜನ ಕೋಪವು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನು ರಾಮಯ್ಯನನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟನು. ನಂತರ ಅವರು ರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು, “ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು?” ರಾಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ರಾಜನು ತೆನಾಲಿರಾಮನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದನು, “ಇಂದು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ತೆನಾಲಿರಾಮಾ. “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »