ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ತೆನಾಲಿ ರಾಮ – ತಟ್ಟಾಚಾರಿ ಪಿತೂರಿ ಕಥೆ

ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಸರಣಿಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಪಿತೂರಿ ಕಥೆ
ತಟ್ಟಾಚಾರಿ ಕೃಷ್ಣದೇವ ರಾಯರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಗುರು ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಸೂಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ತನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವನು ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜನ ಕಿವಿ ತುಂಬಿಸಲು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಒಮ್ಮೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ರಾಜನು ತೆನಾಲಿರಾಮ್ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದನು, ಆದರೆ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

ಒಮ್ಮೆ ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ರಾಜನ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ. ಆತ ತಟ್ಟಾಚಾರಿ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ‘ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ನರ್ತಕಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಅವಳಂತೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

  ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಬೀರಬಲ್ ನ ಕಥೆ - ಅವಿದ್ಯಾ

ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಥಟ್ಟಾಚಾರಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ರಾಜನು ಅನೇಕ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನೂ ನರ್ತಕಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿದನು.

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ, ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ಅವರು ರಾಜಗುರು ಮತ್ತು ರಾಜನನ್ನು ಕರೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಎಲ್ಲಾ ದೀಪಗಳನ್ನು ನಂದಿಸಿದರು. ತಟ್ಟಾಚಾರಿ, ಮಹಿಳೆಯ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಮೊದಲು ಬಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರು ಪಾದದ ಚೈನ್ ಘಂಟೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು.
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದನು, ಆದರೆ ಕತ್ತಲಿನಿಂದಾಗಿ ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರಾಜಗುರು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ತೆನಾಲಿರಾಮ್, ಕೋಣೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ನಿಂತು, ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ.
‘ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀನೇಕೆ ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ಮುಖವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ?’ ತಟ್ಟಾಚಾರಿ ಪುರುಷ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ರಾಜನು ರಾಜಗುರುಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ‘ರಾಜಗುರು, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ?’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

  ಶ್ರೀಚಕ್ರ - ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ

ರಾಜಗುರು ರಾಜನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸಿದರು ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರು.
ಅವನು ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಕೂಗಿದ, ‘ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೆ, ನಾನು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೇನೆ’.

ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ನ ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜರು ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ಅವರ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸವಿಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಭಯವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ತೆನಾಲಿರಾಮ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »