ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ನಾಳೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ?

ನಾಳೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದರೇ…? ನಿಮಗಾಗಿ ಇದೋ… ಪಟ್ಟಿ !!!

 1. ಚಿತ್ರಾನ್ನ
 2. ಪುಳಿಯೋಗರೆ
 3. ದೋಸೆ
 4. ಇಡ್ಲಿ
 5. ರವೆ ಇಡ್ಲಿ
 6. ರವೆ ದೋಸೆ
 7. ಸೆಟ್ ದೋಸೆ
 8. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪುಲಾವ್
 9. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು (ಉಪ್ಮ)
 10. ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು
 11. ಗೊಜ್ಜುಅವಲಕ್ಕಿ
 12. ವಾಂಗಿಬಾತ್
 13. ಪೆಸರಟ್ಟು
 14. ಅಕ್ಕಿತರಿ ಉಪ್ಮಾ
 15. ಕೃಷ್ಣ ರವೆ (ಪೂರಿ)
 16. ಪೂರಿ
 17. ರೊಟ್ಟಿ
 18. ಪೊಂಗಲ್
 19. ಶಾವಿಗೆ ಬಾತ್
 20. ಬಿಸಿಬೆಳೆಬಾತ್
 21. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಾತ್
 22. ಮೆಂತ್ಯ ಬಾತ್
 23. ನೀರ್ ದೋಸೆ
 24. ಪಡ್ಡು
 25. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್
 26. ಬ್ರೆಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ
 27. ಉಕ್ಕರ್ಸಿದ್ದ್ ರೊಟ್ಟಿ
 28. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್
 29. ಉತ್ತಪ್ಪಂ
 30. ರವೆ ರೊಟ್ಟಿ
 31. ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ
 32. ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ
 33. ಇಡಿಯಪ್ಪಂ
 34. ಆಪಂ
 35. ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೊಂಗಲ್
 36. ಖಾರಾಬಾತ್
 37. ಆಲೂ ಪರಾಟ
 38. ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್
 39. ಚೀಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಟೋಸ್ಟ್
 40. ಪಾಸ್ತಾ
 41. ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್
 42. ಜೀರಾ ರೈಸ್
 43. ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್
 44. ಬ್ರೆಡ್ ಉಪ್ಮ
 45. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ದೋಸೆ
 46. ಬಿಳಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು (ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿದ ಚಪಾತಿ)
 47. ಒರಳು ಚಿತ್ರಾನ್ನ
 48. ತುಪ್ಪಾನ್ನ
 49. ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್
 50. ರಾಗಿ ದೋಸೆ
 51. ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ದೋಸೆ
 52. ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್
 53. ಪನ್ನೀರ್ ಪರಾಟ
 54. ಕಲರ್ಡ್ ಪೂರೀಸ್ (ಆರೆಂಜ್, ಗ್ರೀನ್)
 55. ಕಲರ್ಡ್ ಚಪಾತಿ
 56. ಪೀಸ್ ಪುಲಾವ್
 57. ಕಾರ್ನ್ ಪುಲಾವ್
 58. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ದೋಸೆ
 59. ಕಾರ್ನ್ ದೋಸೆ
 60. ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ದೋಸೆ
 61. ಆನಿಯನ್ ದೋಸೆ
 62. ಸೊಪ್ಪಿನ ದೋಸೆ
 63. ರವೆ ಪೊಂಗಲ್
 64. ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ರ ಅವಲಕ್ಕಿ
 65. ರವೆ ರೊಟ್ಟಿ
 66. ರಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ
 67. ವೆಲ್ವೆಟ್ ದೋಸೆ
 68. ಪುಳ್ಸು ಉಪ್ಮ
 69. ಪುಳ್ಸು ಅಟ್ಟುಕುಲು
 70. ಕೊಕೊನಟ್ ಅಟ್ಟುಕುಲು
 71. ಮಿರಿಯಲ್ ಅಟ್ಟುಕುಲು
 72. ಭೀಮಟ್ಟುಕುಲು
 73. ರಚಿನ್ ರೊಟ್ಟಿ
 74. ಮೆಂತ್ಯ ಪುಲಾವ್
 75. ಆನಿಯನ್ ಪುಲಾವ್
 76. ಜಾದಾ ರೊಟ್ಟಿ ವಿತ್ ದಾಲ್
 77. ಪಿಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ರೊಟ್ಟಿ
 78. ಕೋಡುಬಳೆ
 79. ವಡಪ್ಪ
 80. ಪಲ್ಯ ರೊಟ್ಟಿ
 81. ಪೆರುಗು ಪೂರಿ
 82. ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಉಪ್ಮ
 83. ಪೂರಿ ಉಸ್ಲಿ
 84. ರಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ
 85. ಖಾರಾ ಚಪಾತಿ
 86. ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿ
 87. ಪಾಲಕ್ ಚಪಾತಿ
 88. ಪಾಲಕ್ ಪೂರಿ
 89. ಚನ್ನಾ ಬಟೂರ
 90. ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು
 91. ಬೆಲ್ಲ ಕುಡುಮು
 92. ಖಾರಾ ಇಡ್ಲಿ
 93. ಇಡ್ಲಿ ಉಪ್ಮ
 94. ಇಡ್ಲಿ ಬೊಂಡ
 95. ಶಾಸ್ತ್ರಳು
 96. ಮಸಾಲೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರೈಸ್
 97. ಮಸಾಲೆ ಪೊಂಗಲ್
 98. ಖಾರಾ ದೋಸೆ
 99. ಮಿಸ್ಸಿ ರೊಟ್ಟಿ
 100. ಪೆರುಗು ಅಮೃತ ಫಲ
 101. ಮಸಾಲೆ ಅಮೃತ ಫಲ
 102. ಪೆರುಗು ದೋಸೆ
 103. ಕಂದ ನೂಕ ದೋಸೆ
 104. ಕಂದ ಬಲ್ಲ ಭೀಮು ದೋಸೆ
 105. ಪರೋಟ
 106. ಮೂಲಿ ಪರೋಟ
 107. ಒಗ್ಗರಣೆ ದೋಸೆ
 108. ಅನ್ನದ ಅಪಂ ದೋಸೆ
 109. ಹಿಟ್ಟುಗಳ ದೋಸೆ
 110. ಮೈದಾ ದೋಸೆ
 111. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ದೋಸೆ
 112. ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ
 113. ಅವಲಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿ
 114. ಶಾವಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ
 115. ಕಂಚಿ ಇಡ್ಲಿ
 116. ಇಡ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್
 117. ಮೈದಾ ಪೂರಿ
 118. ರವೆ ವಾಂಗೀಭಾತ್
 119. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ವಾಂಗೀಬಾತ್
 120. ಪೆಸಲು ಪಿಟ್ಟು
 121. ತಪ್ಪಲೆ ರೊಟ್ಟಿ
 122. ಬೆರ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ
 123. ಸಾಸುವೆ ಅನ್ನ
 124. ಸಾಸುವೆ ಅವಲಕ್ಕಿ
 125. ತವಾ ಪುಲಾವ್
 126. ಪೀಸ್ ಪುಲಾವ್
 127. ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ
 128. ಸ್ಪಾನಿಷ್ ರೈಸ್
 129. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ರೈಸ್
 130. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೈಸ್
 131. ಕಾಬೂಲ್ ಚನ್ನಾ ಮಿಂಟ್ ಪುಲಾವ್
 132. ಪುದಿನ ಪುಲಾವ್
 133. ಕಾರಿಯಂಡರ್ ರೈಸ್
 134. ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ರೈಸ್
 135. ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಭಾತ್
 136. ಕ್ಯಾರಟ್ ಪುಲಾವ್.
  ಜೀವನ ಪಾಠ - ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು

ಇಷ್ಟು ತಿಂಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತಿಂಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ !!! ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ !!! ತಿಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ !!! ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.😊😊🙏🏻🙏🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »