ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಕಗ್ಗ – ಜೀವನದ ಕಲಿಕೆ

ಡಿವಿಜಿರವರು ಈ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹೇಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ , ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು , ಮನುಷ್ಯನು ಎಡವಿ ಬೀಳದೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ – Resilience
ಎಡವದೆಯೆ ಮೈಗಾಯವಡೆಯದೆಯೆ ಮಗುವಾರು ।
ನಡೆಯ ಕಲಿತವನು ಮತಿನೀತಿಗತಿಯಂತು ।।
ತಡವರಿಸಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆದ್ದು ಮೈ- ।
ದಡವಿಕೊಳುವವರೆಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ।।

  ಕನ್ನಡದ ಸಾವಿರದ-ಒಂದು ಗಾದೆಗಳು - ಭಾಗ ೨ - 1001 Kannada Proverbs - Part 2

Has anyone learnt to walk without falling down?
This is how the mind learns wisdom too.
To slip, to fall, and to shakeoff oneself and get up again,
Isn’t this what everyone does? –Mankuthimma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

You cannot copy content of this page