ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಇಲ್ಲಿ ದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿವೆ ಗುರುತಿಸಿ

ಇಲ್ಲಿ ದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

1. 😁🤣 *ಬರುತಿದೆ ಎನಗೆ *

2. 🐵 *ಬಂದಾಗ* 👺 *ನೀ* 👂

3. 👨‍⚕ *ಬಂದಾ ನೋಡಿ*

4. *ಸಕಲ* 🌎🌞🌛 *ಬಲ ನೀನೇ* 🌷 *ಜ* 👁

5. 👩‍🎓 🙌 ♠️♣️ 👸🏻

6. 👮🏻 *ಕರುಣಾ* 💰

7. ❓💑👰 *ವಾದೆ*

8. 👱🏻👅 *ಇರುವಾಗ* 👶🏿 *ಎನಬಾರದೇ*

9. 👴🏽👨‍🍳 *ಮಾಡಿ*

10. 🐂 *ನೇರಿದ* 🐍 *ಧರನ್ಯಾರೆ*

  ಸಂತ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನದ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳ ಕಥೆ

11. 😀😇🐒🙏

12. 💰🤴💃🏻

13. 🙄🤔 *ನಿನ್ನ* 🕴🏻

14. 👉 🛤 ನೀ 🤝🤝

15. 👣👀 *ಪಾವನವಾದೆನೋ*

16. 🐠🐢🐗🦁

17. 🚶🏃🏻👶🏻 *ಬಾ*

18. ⁉️ 👉🤔 💑

19. 😍👱🏻🌍 *ಸ್ಥಿರ* 🍜

20.❓ಗೆ ❓ ಎರವಿನ 👨‍👨‍👧‍👦

21. 🐀 *ವಾಹನ*

22. *ಜಯ* 🐯 *ಪುರ ನಿಲಯೇ*

23. ⏰ 9 🗓 🤰🏻 🤧 🍚 👚👫 😩 ⚰

  ಥಟ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಒಗಟಿನ ಉತ್ತರ

24. ❓🏃🏻🔙

25. 🥁 *ಸಾರಿರಯ್ಯಾ* 👨‍👩‍👧👨‍👨‍👧‍👧

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »