ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

Tag: ಮಂತ್ರಗಳು

ಪಂಚಭೂತ ಮಂತ್ರಗಳು

ಪಂಚಭೂತ ಮಂತ್ರಗಳು… ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕು ಮುಂಚೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು, ಸ್ನಾನ ನಂತರ, ಪಂಚಭೂತ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ, ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ

ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಕೊಡೋ ಬೀಜ ಮಂತ್ರಗಳು

ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಕೊಡೋ ಬೀಜ ಮಂತ್ರಗಳು…. (ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಹಿತಿ) ಅ-ಮೃತ್ಯುಬೀಜ.ಆ-ಈ-ಆಕರ್ಷಣ ಬೀಜ.ಇ-ಪುಷ್ಠಿಬೀಜ.ಉ-ಬಲದಾಯಕ.ಊ-ಲೂ-ಉಚ್ಚಾಟನ.ಋ-ಖ-ಸ್ತಂಬನ.ಋು-ಮೋಹನ.ಲು-ವಿದ್ವೇಷಣ.ಎ-ವಶೀಕರಣ.ಐ-ಪುರುಷವಶೀಕರಣಓ-ಲೋಕವಶೀಕರಣಔ-ರಾಜವಶೀಕರಣ.ಅಂ-ಪಶುವಶೀಕರಣ.ಅಃ-ಮೃತ್ಯುನಾಶಕ.ಕ-ವಿಷಬೀಜ.ಗ-ಗಣಪತಿ.ಘ-ಸ್ತಂಬನ,ಮರಣ ಬೀಜ.ಜ್ಞ-ಅಸುರಿ ಬೀಜ.ಚ-ಝ-ಚಂದ್ರಬೀಜ.ಛ-ಮೃತ್ಯುನಾಶಕ.ಜ-ಬ-ಬ್ರಹ್ಮಬೀಜ.ಞ-ಮೋಹನ ಬೀಜ.ಟ-ಕ್ಷೋಬಣ ಬೀಜ.ಠ-ಚಂದ್ರ ಮತು ಘಾತ ಬೀಜ.ಡ-ಗರುಡ

Translate »