Tag: prajaakeeya

ಭಾರತದ ಭಾವುಟ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು? ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ

ಈ ವರ್ಷ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ 75 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಾರತವು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದೆ.

Translate »

You cannot copy content of this page