ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

Tag: Upendra

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ – ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯಾ ಪಕ್ಷ

*ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ* *ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ**ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ**ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ* *ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದ ರಾಜಕಾರಣಿ,* *ತನಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ* *ಹಣಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗು ಪ್ರತೀಷ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ* *ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು.* *ಪ್ರಜೆಗಳ

ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ,

ಪ್ರಜಾಕೀಯ – ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ?

ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ? ಪ್ರಜಾಕೀಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು

Translate »