ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ವಿಧದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸ್ನಾನ

ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ವಿಧದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸ್ನಾನ

1) ಬ್ರಹ್ಮ
2) ಆಗ್ನೇಯ
3) ವಾಯವ್ಯ
4) ದಿವ್ಯಾ
5) ವರುಣ
6) ಯೌಗಿಕಾ
ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ನಾನ – ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ನಾನ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಪವಿತ್ರ ಕುಸಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸುಕೊಂಡು ದೇಹವನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು
ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ನಾನ – ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ನಾನ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಪವಿತ್ರ ಕುಸಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸುಕೊಂಡು ದೇಹವನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು.
ಆಗ್ನೇಯ ಸ್ನಾನ – ಆಗ್ನೇಯ ಸ್ನಾನ ಎಂದರೆ ದೈವಿಕ ಭಸ್ಮವನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು.
ವಾಯವ್ಯ ಸ್ನಾನ – ಒಣಗಿದ ಗೋವಿನ ಸಗಣಿ ದೂಳನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದು ವಾಯವ್ಯ ಎಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನಾನದ ರೂಪವಾಗಿದೆ.
ದಿವ್ಯ ಸ್ನಾನ – ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಬಿಸಿಲೂ ಇದ್ದು, ಅಂತಹ ಸಮಯದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ದಿವ್ಯ ಸ್ನಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವರುಣ ಸ್ನಾನ – ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳು, ಕೆರೆ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಧುಮುಕುವುದನ್ನು ವರುಣ ಸ್ನಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೌಗಿಕ ಸ್ನಾನ -ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದನ್ನು ಯೌಗಿಕ ಸ್ನಾನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »